Flexibele 

ladingvoeler Pt100

Vloeistoffen sterilisatie

Een laboratoriumsterilisator heeft naast het normale stoomprogramma vaak een vloeistofprogramma

Vloeistoffen warmen relatief langzaam op en koelen ook langzaam af. Daarom moet het proces bewaakt en gecontroleerd worden door middel van een temperatuurmeting in de vloeistof. Dit is een flexibele ladingvoeler (Pt100), die in een referentieladingseenheid van de te steriliseren vloeistof geplaatst wordt.

Deze flexibele Pt100-voeler is uitgerust met twee temperatuur-opnemers in één behuizing; één voor de registratie en één voor de besturing. Deze Pt100-voeler is door de sterilisatorkamerwand doorgevoerd en is voorzien van een teflonsnoer.

Vloeistofsterilisatie vindt in het algemeen plaats met 121°C gedurende 15 minuten.
Na de sterilisatiefase moet de vloeistof gekoeld worden om het product niet nodeloos lang bloot te stellen aan hoge temperaturen. Die blootstelling aan hoge temperaturen gaat vaak ten koste van de kwaliteit van de vloeibare media.
Koeling van vloeistoffen en voedingsmedia, in open (niet-hermetisch gesloten) flessen of Erlenmeyers, wordt over het algemeen door middel van een drukafbouw gerealiseerd. Dit principe is alleen toepasbaar voor de sterilisatie van vloeistoffen in open containers. Na de sterilisatiefase wordt perslucht toegelaten in de kamer tot de sterilisatiedruk. Daarna wordt de druk afgebouwd en wel zodanig dat ten opzichte van de temperatuur in de lading de druk steeds een fractie verlaagd wordt. Hierdoor kookt de vloeistof en de verdampingswarmte, die hiervoor nodig is, wordt aan de lading onttrokken. Als gevolg hiervan koelt de lading effectief tot een temperatuur van onder de 100°C.

Wordt die temperatuur bereikt, dan kunnen de deur(en) veilig geopend worden tenzij een lagere temperatuur wenselijk is.

Sterilisatie van glas, roestvaststalen onderdelen en utensiliën

Deze materialen kunnen zowel verpakt als onverpakt gesteriliseerd worden. In principe zijn deze materialen gelijk aan medische hulpmiddelen. De programma-opbouw is daardoor ook gelijk aan een programma voor medische hulpmiddelen.

De gebruikelijk stappen zijn:
Luchtverwijdering door middel van gefractioneerd voorvacuüm
Opwarmen
Sterilisatie bij 121°C of 134°C
Droging door middel van navacuüm
Drukvereffening

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, opmerking of kunnen wij iets anders voor u betekenen, vul dan gerust hieronder het contactformulier in.


  Contactinformatie
  Ohmweg 11, Alblasserdam, The Netherlands
  Postbus 69, 2950 AB Alblasserdam
  Volg ons
  Verkoop gerelateerde en andere algemene vragen
  Verkoop gerelateerde en andere algemene vragen:
  info@pmtpartners.nl 
  Bestellen van onderdelen en/of producten:
  sales@pmtpartners.nl 
  Financieel gerelateerde vragen:
  administratie@pmtpartners.nl 
  Servicegerelateerde vragen en storingen:
  service@pmtpartners.nl
  © Copyright PMT Partners Medische Techniek
  Design by BrandrsPrivacy policy
  apartmentenvelope